Ihe Nlereanya Ngwaahịa nke 1941-1963

.

AMC "Saber"
3 HP 1955 3D12M Shop maka Parts
3 HP 1956 3D13M Shop maka Parts
5 HP 1955 5D11M Shop maka Parts
5 HP 1956 5D12M Shop maka Parts
5 HP 1956 5D13M Shop maka Parts
5 HP 1955-1956 5S12M Shop maka Parts
12 HP 1955 12D11M Shop maka Parts
12 HP 1956 12D13M Shop maka Parts
22 HP 1955 22D10M 22DE10M Shop maka Parts
25 HP 1956 22D11M 22DE11M Shop maka Parts

Atlas "Royal"
1.5 HP 1948-1949 1A5 Shop maka Parts
3 HP 1950 1A9 Shop maka Parts
3 HP 1952-1953 3D10A Shop maka Parts
3 HP 1953-1955 3D11A Shop maka Parts
3 HP 1955 3D12A Shop maka Parts
3 HP 1956 3D13A Shop maka Parts
5 HP 1947-1948 2A3 Shop maka Parts
5 HP 1949-1950 2A7 Shop maka Parts
5 HP 1951-1954 5D10A Shop maka Parts
5 HP 1953-1954 5S10A Shop maka Parts
5 HP 1955 5D11A 5S11A Shop maka Parts
5 HP 1956 5D12A 5D13A Shop maka Parts
12 HP 1948-1950 2A8 Shop maka Parts
12 HP 1951-1953 12D10A Shop maka Parts
12 HP 1954-1955 12D11A Shop maka Parts
12 HP 1953 12S10A Shop maka Parts
12 HP 1956 12D13A Shop maka Parts
22 HP 1955 22D10A 22D12A 22DE10A 22DE12A Shop maka Parts
25 HP 1956 25D11A 25D13A 25DE11A 25DE13A Shop maka Parts

Fedway "Saber"
3 HP 1953 3D10D 3D11D Shop maka Parts
5 HP 1953 5D10D 5S10D Shop maka Parts
12 HP 1953 12D10D 12S10D Shop maka Parts

Gale Ngwaahịa "Buccaneer"
1.5 HP 1950 1B10 Shop maka Parts
3 HP 1950 1B9 Shop maka Parts
5 HP 1951-1953 3D10B Shop maka Parts
5 HP 1953-1955 3D11B Shop maka Parts
5 HP 1955 3D12B Shop maka Parts
5 HP 1956 3D13B Shop maka Parts
5 HP 1957 3D14B Shop maka Parts
5 HP 1958-1959 3D15B Shop maka Parts
5 HP 1960 3D16B Shop maka Parts
5 HP 1961 3D17B Shop maka Parts
5 HP 1962 3D18B Shop maka Parts
5 HP 1963 3D19B Shop maka Parts
12 HP 1951-1953 12D10B 12S10B Shop maka Parts
12 HP 1954-1955 12D11B Shop maka Parts
12 HP 1956 12D13B 12D14B 12DE13B 12S12B Shop maka Parts
12 HP 1957 12D15B 12DE15B 12S13B Shop maka Parts
12 HP 1958 12D17B 12S15B Shop maka Parts
12 HP 1959 12D18B Shop maka Parts
15 HP 1960 15D10B Shop maka Parts
15 HP 1961 15D11B 15D12B 15DL11B 15DL12B Shop maka Parts
15 HP 1962 15D13B 15D14B 15DL13B 15DL14B Shop maka Parts
15 HP 1963 15D15B 15DL15B Shop maka Parts
22 HP 1955 22D10B 22D12B 22DE10B 22DE12B Shop maka Parts
25 HP 1956 22D11B 22D13B 22DE11B 22DE13B Shop maka Parts
25 HP 1957 22D14B 22DE14B Shop maka Parts
25 HP 1958 22D15B 22DE15B Shop maka Parts
25 HP 1959 22D16B 22DE16B Shop maka Parts
25 HP 1960 22D17B 22DE17B Shop maka Parts
25 HP 1961 25D18B 25D20B 25DE18B 25DE20B 25DEL18B 25DEL20B 25DL18B 25DL20B Shop maka Parts
25 HP 1962 25D19B 25DE19B 25DEL19B 25DL19B Shop maka Parts
25 HP 1963 25D21B 25DE21B 25DEL21B 25DL21B Shop maka Parts
35 HP 1958 35DE10B Shop maka Parts
35 HP 1959 35D11B 35D12B 35DE11B 35DE12B Shop maka Parts
35 HP 1960 35D13B 35DE13B Shop maka Parts
40 HP 1961 40D14B 40DE14B 40DEL14B 40DG14B 40DGL14B 40DL14B Shop maka Parts
40 HP 1962 40D15B 40DE15B 40DEL15B 40DG15B 40DGL15B 40DL15B Shop maka Parts
40 HP 1963 40D17B 40DE17B 40DE17P 40DEL17B 40DG17B 40DGL17B Shop maka Parts

Gamble Skogmo "Hiawatha"
1.5 HP 1948-1949 840MI-25-7945A Shop maka Parts
2.5 HP 1941-1942 25-DL 25-S Shop maka Parts
3 HP 1945-1946 25-3258 Shop maka Parts
3 HP 1947 25-7955 47-3S Shop maka Parts
3 HP 1947-1948 25-7956 Shop maka Parts
3 HP 1948-1949 840MI-25-7957A Shop maka Parts
3 HP 1949-1950 050MI-25-7958A Shop maka Parts
3 HP 1951 150MI-25-7959A Shop maka Parts
3 HP 1955 550MI-25-7959A Shop maka Parts
5 HP 1941-1942 50-DL 50-S Shop maka Parts
5 HP 1945-1946 50-DLA 50-SA Shop maka Parts
5 HP 1947 25-7970 47-5D Shop maka Parts
5 HP 1947-1948 25-7971 Shop maka Parts
5 HP 1948 840MI-25-7972A Shop maka Parts
5 HP 1951 150MI-25-7973A Shop maka Parts
5 HP 1952 250MI-25-7973A Shop maka Parts
5 HP 1953 350MI-25-7972B 350MI-25-7973B Shop maka Parts
5 HP 1954 450MI-25-7973A Shop maka Parts
12 HP 1948 840MI-25-7980A Shop maka Parts
12 HP 1949-1950 940MI-25-7980A Shop maka Parts
12 HP 1951 150MI-25-7981A Shop maka Parts
12 HP 1952 250MI-25-7981A Shop maka Parts
12 HP 1953 350MI-25-7981B Shop maka Parts
12 HP 1954 450MI-25-7982 Shop maka Parts
12 HP 1955 550MI-25-7982A Shop maka Parts

Ezirich "Flyer"
3 HP 1952 45-050 Shop maka Parts
5 HP 1951 64-180 Shop maka Parts
5 HP 1952 45-060 Shop maka Parts
12 HP 1952 45-070 Shop maka Parts

Goodyear "Oké Osimiri Bee"
1.5 HP 1948-1949 025-3562 Shop maka Parts
1.5 HP 1949-1950 025-3562A Shop maka Parts
3 HP 1945-1946 025-3555 Shop maka Parts
3 HP 1947 1G1 Shop maka Parts
3 HP 1947-1948 1G4 Shop maka Parts
3 HP 1948-1949 025-3563 Shop maka Parts
3 HP 1949-1950 025-3566 Shop maka Parts
3 HP 1951-1953 025-3567 (3D10G) Shop maka Parts
3 HP 1953 025-3567 (3D11G) Shop maka Parts
3 HP 1954-1955 025-3574 (3D11G) Shop maka Parts
3 HP 1955 25-3574 (3D12G) Shop maka Parts
3 HP 1956 225-3606 (3D13G) Shop maka Parts
3 HP 1957 225-3612 (3D14G) Shop maka Parts
3 HP 1958-1959 225-3619 (3D15G) Shop maka Parts
5 HP 1945-1946 025-3550 Shop maka Parts
5 HP 1947 2G2 Shop maka Parts
5 HP 1947-1948 2G3 Shop maka Parts
5 HP 1948 025-3564 Shop maka Parts
5 HP 1949-1950 025-3564A Shop maka Parts
5 HP 1951-1953 025-3569 (5D10G) Shop maka Parts
5 HP 1951-1954 025-3568 (5S10G) Shop maka Parts
5 HP 1954 025-3573 (5D10G) Shop maka Parts
5 HP 1955 025-3603 (5D11G) Shop maka Parts
5 HP 1956 225-3607 (5S12G) 225-3608 (5D12G) 225-3608 (5D13G) Shop maka Parts
5 HP 1957 225-3613 (5D13G) 225-3614 (5D14G) Shop maka Parts
5 HP 1958 225-3620 (5S14G) 225-3621 (5D15G) Shop maka Parts
5 HP 1959 225-3450 (5D16G) Shop maka Parts
12 HP 1948 025-3565 Shop maka Parts
12 HP 1949-1950 025-3565A Shop maka Parts
12 HP 1951-1953 025-3570 (12S10G) 025-3571 (12D10G) Shop maka Parts
12 HP 1954-1955 25-3572 (12D11G) Shop maka Parts
12 HP 1956 225-3609 (12D13G) 225-3609 (12D14G) Shop maka Parts
12 HP 1957 225-3615 (12D15G) Shop maka Parts
12 HP 1958 225-3622 (12D17G) Shop maka Parts
12 HP 1959 225-3451 (12D18) Shop maka Parts
22 HP 1955 25-3604 (22D10G) 25-3604 (22D12G) 25-3605 (22DE10G) 25-3605 (22DE12G) Shop maka Parts
25 HP 1956 225-3610 (22D11G) 225-3610 (22D13G) 225-3611 (22DE11G) 225-3611 (22DE13G) Shop maka Parts
25 HP 1957 225-3616 (22D14G) 225-3617 (22DE14G) Shop maka Parts
25 HP 1958 225-3623 (22D15G) 225-3624 (22DE15G) Shop maka Parts
25 HP 1959 225-3452 (22D16G) 225-3453 (22DE16G) Shop maka Parts
35 HP 1958 225-3625 (35DE10G) Shop maka Parts
35 HP 1959 225-3454 (35D11G) 225-3454A (35D12G) 225-3455 (35DE11G) 225-3455A (35DE12G) Shop maka Parts

Montgomery Ward "Eze Osimiri"
1.5 HP 1948-1949 84GG9003A Shop maka Parts
1.5 HP 1949-1950 94GG9003B Shop maka Parts
2.5 HP 1941-1942 24GG9351A Shop maka Parts
3 HP 1945-1946 64GG9005 Shop maka Parts
3 HP 1947 74GG9005A Shop maka Parts
3 HP 1947-1948 74GG9006 Shop maka Parts
3 HP 1948-1949 84GG9007A Shop maka Parts
3 HP 1949-1950 94GG9009A Shop maka Parts
3 HP 1951 5GG9004A Shop maka Parts
3 HP 1952 25GG9004A Shop maka Parts
3 HP 1953 35GG9004A 35GG9004B Shop maka Parts
3 HP 1954 45GG9004A Shop maka Parts
3 HP 1955 GG-9004A GG-9004B Shop maka Parts
3 HP 1956 GG-9000A Shop maka Parts
3 HP 1957 GG-9006A Shop maka Parts
3 HP 1958 GG-8962A Shop maka Parts
3 HP 1959 GG-8962B Shop maka Parts
3 HP 1960 GG-8804A Shop maka Parts
3 HP 1961 GG-18735A Shop maka Parts
3 HP 1962 GG-18735B Shop maka Parts
3 HP 1963 GG-18800A Shop maka Parts
5 HP 1941-1942 14GG8826 14GG8827 Shop maka Parts
5 HP 1945 54GG9010 54GG9011 Shop maka Parts
5 HP 1946 64GG9010 64GG9011 Shop maka Parts
5 HP 1947 74GG9011A Shop maka Parts
5 HP 1947-1948 74GG9012 Shop maka Parts
5 HP 1949-1950 94GG9014A Shop maka Parts
5 HP 1951 15GG9014A 15GG9015A Shop maka Parts
5 HP 1952 25GG9015A Shop maka Parts
5 HP 1953 35GG9014A 35GG9015A Shop maka Parts
5 HP 1954 45GG9014A 45GG9015A Shop maka Parts
5 HP 1955 GG-9001A GG-9001B GG-9013A Shop maka Parts
5 HP 1956 GG-9001C GG-9002A GG-9002B Shop maka Parts
5 HP 1957 GG-8960A GG-9003A Shop maka Parts
5 HP 1958 GG-8977A Shop maka Parts
5 HP 1959 GG-8977B Shop maka Parts
5 HP 1960 GG-8822A Shop maka Parts
5 HP 1961 GG-18736A GG-18736B GG-18736C Shop maka Parts
5 HP 1962 GG-18736D Shop maka Parts
5 HP 1963 GG-18801A Shop maka Parts
12 HP 1948 84GG9017A Shop maka Parts
12 HP 1949-1950 94GG9017A Shop maka Parts
12 HP 1951 15GG9017A 15GG9018A Shop maka Parts
12 HP 1952 25GG9018A Shop maka Parts
12 HP 1953 35GG9017A 35GG9018A Shop maka Parts
12 HP 1954-1955 GG-9016A Shop maka Parts
12 HP 1956 GG-9016B GG-9021A GG-9021B GG-9024A Shop maka Parts
12 HP 1957 GG-8971A GG-9005A GG-9016C Shop maka Parts
12 HP 1958 GG-8978A GG-8981A GG-8992A Shop maka Parts
12 HP 1959 GG-8981B GG-8992B Shop maka Parts
15 HP 1960 GG-8823A Shop maka Parts
15 HP 1961 GG-18737A GG-18737B Shop maka Parts
15 HP 1962 GG-18737C GG-18737D Shop maka Parts
15 HP 1963 GG-18734C GG-18802A Shop maka Parts
22 HP 1955 GG-9019A GG-9019B GG-9020A GG-9020B Shop maka Parts
25 HP 1956 GG-9022A GG-9022B GG-9023A GG-9023B Shop maka Parts
15 HP 1957 GG-9025A GG-9026A Shop maka Parts
25 HP 1958 GG-8985A Shop maka Parts
25 HP 1959 GG-8985B Shop maka Parts
25 HP 1960 GG-8834A GG-8835A Shop maka Parts
25 HP 1961 GG-18738A GG-18738B GG-18739A GG-18739B GG-18740A GG-18740B GG-18741A GG-18741B Shop maka Parts
25 HP 1963 GG-18803A Shop maka Parts
35 HP 1958 GG-8997A Shop maka Parts
35 HP 1959 GG-8942A GG-8942B GG-8997B GG-8997C Shop maka Parts
35 HP 1960 GG-8836A GG-8837A Shop maka Parts
40 HP 1961 GG-18742A GG-18743A GG-18744A GG-18745A Shop maka Parts
40 HP 1962 GG-18742B GG-18743B GG-18744B GG-18745B Shop maka Parts
40 HP 1963 GG-18757P GG-18804A GG-18805A GG-18806A Shop maka Parts
Spiegel "Brooklure"
1.5 HP 1950 230-50-1 Shop maka Parts
3 HP 1950 230-50-3 Shop maka Parts
3 HP 1951-1953 230-51-3D Shop maka Parts
3 HP 1953-1955 230-51-3DA Shop maka Parts
3 HP 1955 230-51-3DB Shop maka Parts
3 HP 1956 50T3341 Shop maka Parts
3 HP 1957 50T3337 Shop maka Parts
3 HP 1958 50Z3323 Shop maka Parts
5 HP 1950 230-50-5 Shop maka Parts
5 HP 1951-1954 230-51-5D 230-51-5S Shop maka Parts
5 HP 1955 230-55-5D Shop maka Parts
5 HP 1956 50T3342 50T3343 50T3343A Shop maka Parts
5 HP 1957 50T3343B Shop maka Parts
5 HP 1958 50Z3324 Shop maka Parts
12 HP 1950 230-50-12 Shop maka Parts
12 HP 1951-1953 230-51-12D Shop maka Parts
12 HP 1953 230-51-12S Shop maka Parts
12 HP 1954 230-53-12D Shop maka Parts
12 HP 1956 50T3344 Shop maka Parts
12 HP 1957 50T3338 Shop maka Parts
12 HP 1958 50Z3325 Shop maka Parts
25 HP 1956 50T3345 50T3346 Shop maka Parts
25 HP 1957 50T3339 50T3340 Shop maka Parts
25 HP 1958 50Z3326 50Z3327 Shop maka Parts
Western Auto "Western Flyer"
2.5 HP 1941-1942 121W 122W Shop maka Parts
5 HP 1941-1942 251W 252W Shop maka Parts

eBay LogoAmazon Logo

Biko pịa na eBay or Amazon njikọ n'elu iji nyere anyị aka. Anyị na-enweta 4% ma ọ bụ karịa ọrụ na ihe ọ bụla ị zụrụ site na eBay ma ọ bụ Amazon.com na elekere 24 na-esote. Ngwongwo mmekorita nke a ga enyere aka oru ngo ndi ozo, ulo oru, asusu, nchedo SSL, na mmepe ohia n'enweghi ugwo ozo nye gi. Nkwado gị nwere ekele dị ukwuu. (The eBay link is new. Anyị ga-ahụ ma ọ bụrụ n'ezie na-arụ ọrụ.)

.

na, site na Danetsoft na Danang Probo Sayekti n'ike mmụọ nsọ Maksimer